Ấm trà mạn giá gần nửa triệu đồng ở chùa Hương | Camera Cầu Giấy