Camera quay 360 độ đầu tiên được ra mắt | Camera Cầu Giấy