Dòng người đổ về đền Trần đông nghẹt trước giờ khai ấn | Camera Cầu Giấy