Hàng vạn người chen lấn xô đẩy tại đền trần đêm 14/1 | Camera Cầu Giấy