Lạng sơn, không tìm được bố mẹ sát hại con gái | Camera Cầu Giấy