Nam thanh niên trộm iphone 5 trong nhà vệ sinh nữ | Camera Cầu Giấy