Phần mềm quản lý CMS cho đầu K4 của KCE | Camera Cầu Giấy

Phần mềm quản lý CMS cho đầu K4 của KCE

9:00 sáng

Download: Phần mềm quản lý CMS cho đầu ghi K4 của KCE

Phần mềm quản lý CMS cho đầu K4 của KCE Đề nghị gần đây cho Hội đồng thành phố rằng tất phân phối camera samsung cả những người sở hữu camera an ninh tham gia vào một chương trình đăng ký tự nguyện đặt ra một số câu hỏi đáng lo ngại. Trong khi tất cả các công dân muốn được an toàn hơn và hỗ trợ hiệu quả lớn nhất có thể trong thực thi pháp luật, đây không phải là cân nhắc chỉ. Trong một thời gian khi nền văn hóa của giám sát cho phép thu thập thông tin trên một quy mô vô lượng, cá nhân miễn phí phải sẵn sàng để chiến đấu cho mỗi bit duy nhất của sự riêng tư.

Các thành phố khác, bao gồm đã tạo ra đăng ký cùng những dòng tương tự. Ở đó, như ở đây, chương trình tìm cách loại bỏ chất thải và Phần mềm quản lý CMS cho đầu K4 của KCE mất thời gian khi cảnh sát tìm kiếm cho bằng chứng liên quan đến hoạt động tội phạm người đề xuất chương trình này tại cuộc họp thứ ba, cho biết cảnh sát thường được coi là công cụ trong việc kết án giết người. Cân nhắc của họ, tuy nhiên, hẹp tập trung vào một yếu tố bên lề của xã hội. Một đề xuất hoàn chỉnh phải giải phân phối camera kce quyết các khả năng đăng ký tạo ra. Đại đa số những người mà hình ảnh được chụp trên máy ảnh, không phạm tội giết người hay tội phạm khác. Quyền của họ để vượt qua không được ghi là có khả năng đe dọa các biện pháp như thế này. Trong khi cơ sở được yêu cầu phải đăng thông báo rằng khách truy cập đang được quay phim, những gì quy tắc chi phối máy ảnh nhà riêng của mà phải đối mặt với một vỉa hè công cộng? Công dân có thể phải chấp nhận rằng họ đang theo dõi mọi lúc trong tất cả mọi nơi. Cục Cảnh sát có thể đưa kiến ​​thức của họ về đăng ký sử dụng Phần mềm quản lý CMS cho đầu K4 của KCE bằng cách tiến hành các hoạt động trái với hiến pháp ra khỏi con mắt điện tử.

Một đăng ký như vậy về mặt lý thuyết sẽ có sẵn cho công chúng theo. Nếu như vậy, bất kỳ người nào có thể gửi một hình thức và nhận Phần mềm quản lý CMS cho đầu K4 của KCE được một danh sách của tất cả các hộ gia đình và cơ sở đã được đăng ký duy trì giám sát. Điều này có thể ảnh hưởng đến bọn tội phạm nhắm mục tiêu nhà được giám sát được biết đến lắp đặt camera hoặc các doanh nghiệp hoặc để cắt ra các vùng chết cảnh an ninh, nơi tội phạm có thể được cam kết không bị trừng phạt lớn hơn. Tiếp cận thông tin không phải là kẻ thù, nhưng nó phải được xem xét trong bối cảnh của một đăng ký như vậy.

Chúng tôi không phản đối việc tạo ra là gì, sau khi tất cả, một đăng ký tự nguyện. Nhưng ngôn ngữ mô tả một cam kết như vậy là mơ hồ Phần mềm quản lý CMS cho đầu K4 của KCE cho đến nay. Nó phải được xác định liệu những người đăng ký sẽ được yêu cầu từ bỏ quyền của họ tự buộc tội hay cảnh sát sẽ có thể bỏ qua sự cần thiết của một lệnh hoặc trát tòa để có được cảnh quay từ các thiết bị đăng ký. Trực tiếp thức ăn không cần được cung cấp để thực thi pháp luật, như không thể có kỳ phân phối camera avtech vọng riêng tư và kiểm soát của cảnh quay trong hoàn cảnh đó.

Mỗi lấn chiếm tự do cá nhân là hợp lý bởi một sự khẳng định về an toàn. Chúng ta phải xem xét liệu xúc tiến một thực tế đã được phổ biến có được cảnh quay an ninh là giá trị đầu hàng tiềm năng của bất kỳ hơn quyền tự do, riêng tư hoặc các quyền. Vấn đề này đã được Phần mềm quản lý CMS cho đầu K4 của KCE đề cập đến quản lý thành phố, nơi mà nó sẽ hy vọng được tinh chế một cách chu đáo và đầy đủ. Nếu thành phố tạo ra đăng ký này, để cho nó làm như vậy với đôi mắt camera avtech của nó mở.

Một cái nhìn nhanh chóng thông qua bản cáo bạch cho thấy rằng là một đóng góp quan trọng. Được liệt kê trong các yếu tố nguy cơ của công ty là. Chúng tôi kết hợp nén video và chất bán dẫn xử lý hình ảnh từ một nhà cung cấp vào tất cả các máy ảnh của chúng tôi  làm cho nó biết rằng không có nhà cung cấp thay thế. Một sẽ đưa cổ phiếu của Ambarella vào ánh đèn sân khấu, mà có thể là một chất xúc tác tuyệt vời để thúc đẩy cổ phiếu hiện đang xuống hơn trong năm qua. Trong tháng vừa qua, cổ phiếu đã tăng  nhưng giảm từ mức cao của họ, nhìn thấy trong khoảng thời gian bản cáo bạch đã được phát hành. camera quan sát Công ty giúp các công ty với máy ảnh thể thao Phần mềm quản lý CMS cho đầu K4 của KCE mặc, máy ảnh hậu mãi ô tô, và camera an ninh IP. Ambarella đã nhìn thấy một số tăng trưởng của nó từ máy ảnh thể thao mùa thu, như  kinh nghiệm giảm doanh số bán hàng trong quý gần đây nhất.

Tin cũ liên quan