Phương pháp giám định pháp y mới dựa trên mẫu tóc người | Camera Cầu Giấy