Úc, camera ghi lại hình ảnh trộm nuốt viên kim cương quý | Camera Cầu Giấy